Współpraca z konsultantem ds. żywienia, przez określony czas, za pośrednictwem komunikacji internetowej.  Otrzymujesz zindywidualizowany plan żywieniowy, wraz ze wskazówkami dietetycznymi. Następnie przekazujesz wypełnione sprawozdania realizacji planu oraz osiągnięte wyniki, a także własne spostrzeżenia i sugestie. Następnie plan żywieniowy korygowany jest, uwzględniając wyniki sprawozdania, tak abyś osiągnęła swój cel w jak najkrótszym czasie.